Моля изчакайте...

Въпроси за Touretta

По-долу сме съставили списък на въпроси, свързани с Touretta. Събрали сме ги на едно място, за да улесним търсенето на отговори. Ако не намерите отговора на конкретен въпрос, не се колебайте да се свържете с нас.

Какво се закупува с Touretta - продукт или лиценз за ползване?

Touretta може да се използва като решение тип SAAS (софтуер като услуга), където заплащате месечно за лиценза си. Друг вариант е да закупите и притежавате локална инсталация на продукта, в който случай плащате годишна такса.

Трябва ли да инсталирам някакъв софтуер, за да използвам Touretta?

Не. Touretta е броузер базирано приложение, така че се нуждаете само от интернет връзка.

Може ли да интегрирам Touretta с текущия ми уебсайт?

Да, можете да използвате някои от нашите готови уеб модули за интеграция или да разработим проект според вашите специфични нужди. Целта е максимално бързо и лесно да се възползвате от предимствата на платформата без да загубите текущите си инвестиции.

Колко време отнема, за да започне използването на системата?

Достъпът до системата е незабавен, но за да се гарантира лесна миграция, се препоръчва период от приблизително един месец за първоначалната конфигурация и персонализация.

Как се процедира ако ми трябва функционалност, която в момента не е част от системата?

Ако искането е широкообхватно и общо, екипът на Touretta ще го разработи и интегрира безплатно в следваща актуализация. Ако обаче е бизнес специфично, то ще бъде оценено и комуникирано допълнително към вас.

Трябва ли да заплащам за цялата платформа ако ми трябва само една част от нея?

Не. Заплащате само пакетът, който ви е нужен като минимум, за да оперирате бизнеса си, като имате възможност да го надграждате с допълнителни функционалности под формата на "Add-Ons", които да адресират конкретни бизнес нужди.

Възможни ли са интеграции с други външни системи (Счетоводна система напр.)?

Да. Touretta може да предостави експорт на данните и транзакциите от платформата в стандартен формат за лесна интеграция с външни ситеми. Пълната интеграция с конкретни системи се разглежда и коментира допълнително с екипa на Touretta.

Изисква ли се договор за използването на платформата?

В началото на използване на услугата се подписва договор, който изяснява отношенията между страните, както и отговорностите и собствеността върху данните. Договорът се подновява автоматично на месечна база, след предварително заплащане на месечна такса. Ако искате да отмените договора си, можете да го направите преди началото на следващия месец.

Имате ли тестова версия, която да разгледам?

В момента има разработена тестова версия, от която да придобиете представа само за основните функции на платформата. За да се извлечете максимална представа за Touretta обаче, тя трябва да се конфигурира и пригоди към конкретния бизнес случай. За да ви помогнем да вземете максимално информирано решение, предоставяме задълбочена демонстрация, която да отговори на спецификата на вашата ситуация.

Какъв тип поддръжка е на разположение?

Разполагаме с екип от професионалисти, които да адресират навременно техническите ви въпроси и предложения. Това ви позволява да получите индивидуално отношение в отговор на специфичните ви бизнес изисквания.

Грижим се за технологичното развитие на бизнеса.

Платформата е разработена на базата на модерни технологии, които оптимизират и подобряват изпълнението на бизнес процесите. Това позволява по-бързото и ефективно извършване на задачи, намалявайки значително нивото на грешките.